Napínání sítoviny

Nabízíme napínání sítotiskové tkaniny na sítotiskové rámy, a to jak námi vyrobené tak i Vámi dodané, v hodnotách napnutí jaké si určíte, s ohledem na typ sítoviny a pevnost rámu.

Sítotiskové rámy napínáme na napínacích zařízeních Sefar A3 a Grünig tkaninou od japonského výrobce NBC.